Nové číslo Kominíčka č. 31

 

Vážení členové Severočeské pobočky ČSO a přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném letošním sčítání labutí velkých na území Severočeské pobočky a požádat Vás při něm o spolupráci.

Naším cílem je získat aktuální údaje o početnosti a výskytu našeho největšího ptačího druhu na reprezentativním vzorku, který představuje Liberecký a Ústecký kraj, dále okres Mladá Boleslav, Mělník, Kladno a Rakovník.

První termín sčítání labutí bude o víkendu 1.a 2. června 2019, druhý termín se uskuteční  3. a 4. srpna 2019.

V případě zájmu o účast na této akci, prosím, kontaktujte okresního koordinátora, který Vám zašle podrobnější informace. Předem děkujeme, pokud se aktivně zapojíte do zajímavé akce, při které se jistě naskytne možnost pozorovat i další atraktivní ptačí druhy. 

Daniela a Zdeněk Jahodovi 

 

Kontakt na koordinátory:

 

Daniela a Zdeněk Jahodovi   e-mail: annamarie.marieanna@gmail.com

okresy: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Semily, Litoměřice

 

Miroslav Půlpán   e-mail: miroslav.pulpan@seznam.cz

okres: Děčín

 

 Michal Podhrázský   e-mail: corax@seznam.cz

okresy: Ústí nad Labem, Chomutov, Most

 

Jiří Vaník   e-mail: vanik@bilina.cz

okresy: Louny, Teplice

 

Libor Praus   e-mail: libor.praus@gmail.com

okres: Mělník

 

Martin Bacílek   e-mail: martin.bacilek@post.cz

okres: Mladá Boleslav

 

Milan Tichai   e-mail: milan.tichai@seznam.cz

okres: Rakovník

 

Petr Starý   e-mail: zachr.stanice@seznam.cz

okres: Kladno

 

Severočeská pobočka ČSO - pobočný spolek sdružuje příznivce a milovníky ptačího světa, kteří mají vztah k danému území a chtějí se aktivně podílet na výzkumu a ochraně ptactva. Pobočka vznikla v prosinci roku 2001.
 
Severočeská pobočka ČSO je součástí České společnosti ornitologické a má vlastní právní subjektivitu.

 

Územní působnost není v souladu s politickým členěním a v současnosti pokrývá kraj Ústecký, Liberecký a severní část Středočeského kraje. Jedná se tedy o území nacházející se severně od hlavního města.
 
Cílem práce pobočky je co nejlepší znalost avifauny tohoto regionu a zabezpečení její ochrany. Kromě vlastního výzkumu je důležité sdružovat a získávat zájemce o pozorování a ochranu ptactva, umožnit jim vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností. Při společných akcích mají začínající ornitologové možnost nahlédnou do zákulisí odborné práce a prostřednictvím konzultací se zkušenými ornitology mohou rychle rozšiřovat své znalosti, což přispívá ke zkvalitnění výzkumů a terénní práce. 
Výsledkem práce členů pobočky by mělo být přehledné zpracování avifauny severní části Čech i s vývojovými trendy

 

 
Členem pobočky se může stát jakákoliv osoba mající zájem o ornitologii v jakémkoliv směru a rozsahu, přičemž od 7.3.2015, kdy byly schváleny nové stanovy ČSO, je podmínkou členství v České společnosti ornitologické.Členy mohou být jak profesionální zoologové, tak laičtí milovníci ptactva, kteří mají radost z pozorování ptáků ve volné přírodě. Práce je dobrovolná, záleží jen na zájmech jednotlivce, do kterých akcí se zapojí. Je samozřejmě i možné pracovat pouze individuálně V současné době registruje pobočka více než stovku členů.
 
Organizace pobočného spolku  je zajištěna voleným výborem, který svolává členské schůze a koordinuje činnost pobočky - především s ohledem na centrálně organizované akce nadregionálního příp. mezinárodního významu.
 
Činost spolku je zaměřena na ochranu ptactva a na získávání a archivaci faunistických údajů ze severní části Čech. S tím souvisí vazba na několik celostátních výzkumných programů, které se faunistikou a dynamikou početnosti zabývají, takže výsledky z této oblasti mohou být využity v celostátním měřítku. Výsledky výzkumů, zajímavá pozorování, novinky a zajímavosti budou od tohoto roku zveřejňovány formou zpravodaje, prozatím v elektronické podobě. Pro výměnu zkušeností a předání aktuálních informací se dvakrát ročně konají členské schůze. Podzimní schůze je výroční a společná, jarní schůze jsou svolávány regionálními organizátory. Pobočka se rovněž účastní mezinárodních akcí pořádaných pro veřejnost a spolupracuje s regionálními kluby podobného zaměření, jako je např. Krajský zoologický klub Zoologické zahrady v Ústí nad Labem nebo Mělnický ornitologický klub.
.
 
Akce a aktivity budou opět zaměřeny na celostátně koordinované výzkumy a propagaci ochrany ptactva. Uskuteční se Vítání ptačího zpěvu, které má na některých místech již mnohaletou tradici. Koná se správně v první květnovou neděli, občas ale bývá termín posunutý podle možností organizátorů. Konkrétní místa a termíny najdete na webových stránkách ČSO. Rovněž bude na podzim probíhat Ptačí festival, data a místa konání budou s určitým předstihem oznámena. V polovině září se opět uskuteční "terénní praktikum" v Jizerských horách, které má také již svou tradici a i když je určené především členům pobočky, jsou vítáni i hosté. Tato akce je týdenní a probíhá v obci Jizerka. Zaměřená je především na pozorování, odchyt a kroužkování horských a protahujících druhů ptáků. Základnou je terénní stanice libereckého muzea, je proto třeba ohlásit svou účast předem (Martin Pudil).