Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Máchův kraj má své pracoviště ochrany přírody

      V září roku 2014 vznikla nová chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj.  Již při projednávání rozšíření původní CHKO Kokořínsko bylo místním samosprávám i občanům přislíbeno, že v regionu vznikne pracoviště ochrany přírody tak, aby jejich případné osobní návštěvy a projednávání záměrů nebyly zatíženy cestováním.  A protože se podařilo pro tyto účely zajistit (zdarma) státní budovu bývalého finančního úřadu v Doksech, vzniklo od srpna 2015 druhé pracoviště Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Vedle sídelního pracoviště na Mělníku je tak v regionu Máchova kraje druhé, plnohodnotné pracoviště Správy CHKO.  Aktuálně je obsazeno třemi stálými pracovníky (včetně zkušeného ornitologa Petra Lumpeho) a během roku 2016 je předpoklad přijetí dalších dvou odborných pracovníků zajišťujících dlouhodobé projekty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

 

         

     Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je totiž po vnitřní reorganizaci jedním z patnácti samostatných regionálních pracovišť AOPK ČR. To mimo jiné znamená, že jejím regionem není pouze CHKO a národní kategorie přírodních rezervací a památek, ale plošně zajištuje funkci odborné organizace (např. pro potřeby MŽP, ČIŽP, krajských úřadů), administraci Operačního programu životního prostředí a národních krajinotvorných programů, a to nejen na rozsáhlém území v blízkosti vlastní CHKO, ale i značné části středočeského kraje (Mladoboleslavsko, Nymbursko, Poděbradsko). Bližší informace o nové organizační struktuře AOPK ČR nalenete na https://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/.            

                                                                                                          Ladislav Pořízek