Čápi severních a středních Čech

Monitoring a kroužkování čápa bílého i černého je již po dlouhá léta předmětem činnosti ZO ČSOP Roudnice n.L. - CICONIA, stanice ekologické výchovy, vedené panem Mgr. Stanislavem Chvapilem. Čápům severních a středních Čech jsou věnované samostatné webové stránky  www.sever.capiweb.cz